Nejlépe řízená firma pro rok 2022!

Vyhrát je úspěch, ale obhájit vítězství bývá mnohdy těžší a potvrzením toho, že vynaložené úsilí a práce nás vedou tím správným směrem. 
 
 
 
Povedlo se nám i letos získat ocenění Czech Best Managed Companies 2022. Jde o celosvětovou inciativu, kterou organizuje poradenská firma Deloitte. Nezávislá porota odborníků hodnotila přední soukromě vlastněné společnosti na základě 4 základních pilířů - firemní strategie, řízení a finanční výkonnost, produktivita a inovace a firemní kultura.
 
 
Na pár otázek, týkajících se obdrženého ocenění loni i letos, odpovídal jednatel a výkonný ředitel naší společnosti pan Zdeněk Zábranský:
 
Do programu Czech Best Managed Companies jste se přihlásili podruhé – jak hodnotíte první ročník?
Při naší první účasti jsme logicky moc nevěděli, co přesně nás čeká.  Nakonec jsme v management týmu za tento další impuls, který nás přinutil se „zastavit a znovu zamyslet“, byli možná i kvůli velmi hektické době rádi a vyhodnotili jsme si to jako přínosné.  V rámci workshopu jsme jako celý tým vedení načerpali inspiraci, v jakých oblastech řízení firmy máme určitou rezervu za nejlepší praxí v oboru, jak se to dělá jinde… Naše přihláška byla, myslím, hodně obšírná a některé věci jsme si písemně rekapitulovali možná vůbec poprvé.
A co ten druhý, v čem byl pro firmu jiný a co jí přinesl?
Vyplnit přihlášku pro náš druhý ročník v soutěži už bylo snazší – navazovali jsme na tu předchozí, porovnávali jsme si, kde jsme se chtěli posunout a zda se to povedlo. Samozřejmě nám nevyšlo všechno, doba přinesla jiné, předem neočekávané výzvy. Takže jsme nakonec udělali řadu významných a pozitivních změn, které jsme před rokem vůbec nepředvídali. I díky procesu aktualizace strategie jsme jako management tým více sladění, takže workshop i přípravu přihlášky jsme už realizovali v užším kruhu s tím, že zbytek týmu vedení byl zapojen před (vstupy) a po (připomínky před podáním přihlášky). Přihláška do soutěže CBMC nám v roce 2022 posloužila jako dobrý a strukturovaný podklad pro letošní aktualizaci firemní strategie.
K jakým změnám ve firmě vás inspiroval letošní ročník?
Letošní podněty se týkaly jednak kaskádování strategických cílů do dílčích oddělení, dále i netradičních způsobů komunikace strategie dovnitř firmy a jak v lidech povzbudit entrepreneurship.  V rámci vedení firmy chystáme určitou rotaci některých zaměstnanců (crossing), aby získali zkušenosti z jiné oblasti. V neposlední řadě jsme si odnesli inspiraci pro některé kroky v digitalizaci firemních procesů a také pro forecastování, které nyní zavádíme. 
 
 
Další informace ohledně tohoto ročníku programu a dalších oceněných firmách se dozvíte zde: Czech Best Managed Companies | Deloitte Česká republika.
 
Naše poděkování míří k našim zákazníkům, protože díky nim můžeme dělat to, co děláme. Především ale děkujeme našim zaměstnancům, protože my jsme jeden tým a v něm je každý důležitý.
 
Vaše PRVNÍ CHODSKÁ