Ovládli jsme 21. ročník Národních cen České Republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

V poslední době se nám daří získávat krásná ocenění. Jedním z dalších ocenění je 1. místo v Národní ceně ČR za kvalitu v rodinném podnikání za rok 2021.

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků. Ocenit kvalitu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit prostřednictvím zpětné vazby, kterou rodinným podnikům poskytne hodnocení nezávislou porotou. Rodinné podniky tak získají objektivní pohled na úroveň kvality svého podnikání a zejména ty oceněné se stanou dobrým příkladem pro ostatní podnikatelské subjekty. 

Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme za podporu!