Vysoké účty za topení? Výměna střešních oken ušetří energie

Jak snížit náklady na vytápění výměnou střešních oken? 

Nejslabším článkem venkovních obálek budov jsou obvykle okna, tedy i ta střešní. Právě ta však mohou energetickou bilanci domů a bytů zlepšit nejrychleji a nejméně nákladně, navíc s využitím dotace z programu Nová zelená úsporám nebo NZÚ light.

Zatímco střešní okna před třiceti lety dosahovala hodnoty součinitele prostupu tepla Uw kolem 2,8 W/m²K, dnešní střešní okna VELUX jsou standardně vybavená izolačním trojsklem. Jejich hodnota prostupu tepla Uw se tím snížila na úroveň 1,0 W/m²K, takže jsou vhodná i pro nízkoenergetickou výstavbu.

 

Příkladem jsou střešní okna VELUX Standard Plus, která vykazují při dostupné ceně vynikající tepelněizolační parametry. Jsou osazená zasklením s hodnotou součinitele prostupu tepla U= 1,0 W/m2K (při zapuštěné montáži dokonce jen Uw = 0,94 W/m2K) a mají solární faktor g = 0,46. Těchto hodnot dosahují díky dokonalejšímu trojsklu s tloušťkou jednotlivých tabulí 6-3-4 mm, meziskelnímu plynu (Argon) i vylepšenému termoplastickému distančnímu rámečku. Střešní okno VELUX Standard Plus je navíc schopné generovat pasivní solární zisky, tedy „vytápět zdarma“ a zlepšovat energetickou bilanci nejen běžných novostaveb, ale i domů v pasivním standardu.

Výpočty ukázaly, že pouhá výměna více než 25 let starých střešních oken za nová může snížit potřebu energie na vytápění o celou čtvrtinu. Přitom výměna střešních oken nepředstavuje nijak náročný zásah do konstrukce domu – na rozdíl od výměny fasádního okna se na střeše nezasahuje do zděné konstrukce, takže jde o rychlou a čistou práci, po které stačí uklidit s lopatkou a smetáčkem. Při zachování stejných rozměrů okna se výměna obejde i bez zásahu do ostění. V tomto případě práce zabere 2 až 3 hodiny, při zásahu do ostění a s použitím prefabrikovaného ostění VELUX může výměna trvat přibližně 4 až 5 hodin.

Výměnou oken domácnosti zároveň mohou vyřešit časté neduhy především starších nemovitostí: nedostatečnou ventilaci čerstvého vzduchu i nedostatek denního světla. Ve starých okenních rámech se navíc často vyskytuje hniloba. Rizika nevhodného vnitřního klimatu přitom přinášejí řadu zdravotních problémů a nemocí, a to nejen fyzických, ale i duševních. Alespoň jedno z rizik vnitřního klimatu trápí 22 % Čechů a dokonce každého třetího obyvatele Evropské unie.

Nabídku oken VELUX najdete na e-shopu PRVNÍ CHODSKÉ.