Připravte se na zimu! Aneb jak jde dohromady sníh s fotovoltaikou.

V našich zeměpisných šířkách musíme počítat se sněhem, přestože nás poslední roky mohly uchlácholit o opaku. Jenže jak jde dohromady sníh s fotovoltaikou na střeše? Vždyť když sníh panely zcela zakryje, pak jejich výkon klesá na nulu! Naštěstí situace není tak horká...

Ke kompletnímu zakrytí panelů totiž dochází jen minimálně. Fotovoltaické moduly mají velice hladký povrch a jsou-li na šikmé střeše, tak se na nich sníh neudrží a sklouzne. Takto se obnaží alespoň horní část modulu. Když potom vysvitne slunce, tak poměrně rychle sjede i zbytek sněhu, protože panely se při slunečním záření mírně zahřívají. Dokonce i při zatažené obloze bývá jejich teplota vyšší než ta venkovní.

Ometání panelů proto většinou není nezbytné a k velkým energetickým ztrátám nedochází. Jiná situace je ale v místech větších sněhových srážek. Například na horách. kde může sněhová pokrývka dosahovat až k metru, je očištění panelů na místě.

Samovolné sjíždění sněhu po hladkém povrchu fotovoltaických panelů je z hlediska jejich funkce užitečné, je však třeba zajistit bezpečnost osob i věcí před tímto jevem. Skluz sněhu z fotovoltaických panelů je prudší než z hrubšího povrchu střechy. Taky k němu vlivem menšího tření dochází častěji. Proto se v oblastech s větším množstvím sněhových srážek doporučuje umístit pod panely protisněhové zábrany.

Pro usnadnění pohybu po střeše a přístupu k panelům, například při ometání sněhu, se doporučuje doplnit i lávky či žebříky.