Společenská odpovědnost firmy

Společenská odpovědnost firmy (CSR)

Mimo naší hlavní činnost, tj. prodej střešních materiálů, se zaobíráme i stránkou společenské odpovědnosti, která je zapracována do firemní strategie. Myslíme na místo a komunitu, kde podnikáme a zároveň vytváříme podmínky pro to, aby naši zaměstnanci cítili podporu v různých prospěšných aktivitách. Společenskou odpovědnost v naší firmě chápeme tak, že činnost v této oblasti musí být nejen odpovědná, ale postavená na ekonomickém základu.

Od počátku založení firmy dbáme na spokojenost našich zaměstnanců; na okolí, kde podnikáme a zároveň se naše podnikatelské kroky ubírají i k řešení sociálních problémů lidské společnosti se zaměřením na dětské domovy. Tyto aktivity pak soustředíme především do dlouhodobých projektů, které jsou nejpřirozenějším propojením našeho podnikání s podporou komunity.

Naše aktivity dělíme na:

  • podporu zaměstnanců, jako jsou různé benefitní programy, oblíbené víkendové akce projekt na podporu dárcovství krve PRVNÍ CHODSKÁ KAPKA KRVE,
  • podporu místní komunity rozvojem a udržením střechařského řemesla a pomoci těm, kteří mají znevýhodněnou startovací pozici do života,
  • podporu životního prostředí, kde se věnujeme především třídění odpadů, tankování ekologicky šetrných paliv, vozidly na CNG pohon a ekologické likvidaci ve dřevozpracujícím odvětví.