Nadkrokevní tepelné izolace


Nadkrokevní izolace je způsob zateplení střechy, kdy místo vyplnění protoru mezi krokvemi plus nějaké přídavné vrstvy pod krokvemi izolační vatou je vytvořena vrstva izolace z desek nebo na bednění až nad krovem. Použít lze desky z PIR nebo PUR pěny, ze speciálních fenolitických pěn, různé polystyrenové tvarovky (osazované například na latě) nebo třeba kamennou vatu osazenou mezi speciální držáky latí, na kterých je potom krytina.

Proč nadkrokevní izolace?
Pokud ve skladbě střechy se nacházejí místa, kde je méně izolace, pak toto místo méně izoluje. Tento závažný problém má své pojmenování, tepelný most. Naprosto nejzásadnějším tepelným mostem ve střešní konstrukci je samotná konstrukce krovu, protože obsahuje vysoký % podíl vlhkosti a ta jak je známo usnadňuje únik tepla. Ne nadarmo jsou principy izolace nízkoenergetických, pasivních či nulových domů založeny především na rovnoměrnosti izolačních schopností v co největších plochách.