Místní komunita

 

Nadační fond Schody do života

Projekt Nadační fond Schody do života vznikl pro podporu dětí z dětských domovů. Je určen chlapcům, kteří se v deváté třídě rozhodnou vyučit se v oboru tesař, pokrývač či klempíř na středním odborném učilišti stavebním pod patronátem firmy PRVNÍ CHODSKÁ. Cílem projektu je usnadnit chlapcům vstup do života tím, že jim poskytneme zázemí a podmínky pro to, aby se mohli v klidu vyučit řemeslu, osamostatnit se a zapojit se do pracovního procesu mezi naše „prověřené“ pracovní kolektivy. Ty se budou v rámci možností podílet i na vyplnění jejich volného času zapojením do svých mimopracovních aktivit. Studentům nabízíme dlouhodobou stabilní spolupráci a rozvíjení projektu. Od chlapců očekáváme svědomitý přístup a pilné plnění povinností vyplývajících ze studia.

Více informací o Nadačním fondu Schody do života naleznete na www.schodydozivota.cz.