Vzor smlouvy o dílo

 

Vážení obchodní partneři,

především o drobných řemeslníků se občas setkáváme s tím, že neuzavírají smlouvu o dílo se svými zákazníky, případně si neberou zálohu na dodaný materiál. Obojí je potenciální problém – jsou určitě výjimky, kterým to může fungovat i bez toho, ale rozhodně je lepší mít obojí zajištěné.

Jako inspiraci vám poskytujeme tento námi vytvořený vzor.  Ve vzoru jsou předdefinované různé možnosti v rozevíracích seznamech (např. body 2.2, 6.1…) nebo je možné si jej jakkoli přepsat a upravit.
Vzor můžete libovolně použít, nicméně je vždy potřeba zvážit, že právě pro vás a vaše zakázky vyhovuje – nemůžeme garantovat vhodnost využití pro každý konkrétní případ. 

Každopádně silně doporučujeme brát si částečné zálohy na již dodaný materiál, případně i nějaké další průběžné platby při dokončení různých etap díla apod. Dnešní doba, kdy sami výrobci nejsou schopni určité prvky dodat i několik měsíců, není vhodným obdobím na to mít celou platbu navázanou až na kompletní dokončení střechy. Tím dostáváte sami sebe a druhotně pak někdy i nás pod zbytečný tlak na tok peněz. A to je v době nedostatku pokrývačů na trhu a silné poptávky od investorů zbytečné.

Aktualizace květen 2022:

Situace na (nejen) stavebním trhu se v posledních měsících ještě zdramatizovala. Když už se zdálo, že pandemie Covidu poleví a oddychneme si, začala válka na Ukrajině a ta se společně se západními sankcemi a s postojem Ruska zásadně promítá do dostupnosti a cen některých surovin a všech zdrojů energie. Nikdo dnes nedokážeme říct, jak bude cena některých výrobků ve stavebnictví vypadat za pár týdnů a v jakém rozsahu budou vůbec k dispozici. Mohou a pravděpodobně budou nastávat situace, kdy už i potvrzené dodávky zboží od výrobců k nám budou stornovány, případně přeceněny podle aktuálních podmínek.  Snažíme se dopady na vás dle našich možností minimalizovat, nicméně leckdy to prostě není možné a při nejlepší vůli to nedokážeme ovlivnit.  Nadále budeme hledat všechny cesty, jak pro vás objednaný materiál zajistit, udržet naše závazky vůči vám a být pro vás spolehlivým partnerem.  Přesto bychom vás chtěli požádat a silně doporučujeme, abyste do smluv uzavíraných s vašimi zákazníky zakomponovali ustanovení, že v případě změny termínu či úplného zrušení dodávky zboží z důvodu vyšší moci neodpovídáte svému zákazníkovi za případné vzniklé škody ani škody vzniklé prodlením.  Stejně tak doporučujeme zahrnout cenovou doložku nebo jiné ustanovení, které vám umožní i jednostranně zvýšit cenu, pokud se prokazatelně ceny na trhu z důvodu vyšší moci či podstatné změny u dodavatelů změní. Ani my vám (a naši dodavatelé nám) totiž za takové škody nemůžeme odpovídat.

V níže přiloženém vzoru smlouvy o dílo jsme provedli změny, které tuto situaci zohledňují a měly by zajistit alespoň minimální ochranu proti těmto situacím. Doporučujeme vám tento nový vzor používat nebo si vyřešit přesně pro vaše specifické podmínky ve vašich smlouvách.

Na závěr bych chtěl pouze dodat, že zákon poměrně jasně stanoví podmínky, za nichž lze ustanovení o vyšší moci a nemožnosti plnění použít.  Samozřejmě se předpokládá férový přístup – informovat zákazníka, jakmile mám nějaké údaje k dispozici (i kdyby třeba v tu chvíli ještě nebyly úplné), nezneužívat situaci a nezdražovat více, než je nutné, dát zákazníkovi možnost od smlouvy odstoupit, … To je stěžejní pro to, aby zákazník situaci pochopil. Případně abyste uspěli ve sporu, pokud by k němu mělo dojít.

Doufejme, že těchto případů bude co nejméně. Věřte, že my pro to uděláme maximum a budeme se k vám chovat dle výše uvedených zásad.

Vzor smlouvy ke stažení zde: Smlouva o dílo se spotřebitelem