Stavební řezivo


Dřevo je přírodní konstrukční materiál, který je ve stavebnictví v České republice využíván stále častěji. V posledních letech se použití stavebního řeziva neomezuje jen na konstrukce krovů nebo pomocné a dočasné stavební konstrukce, ale dochází i k využití při výstavbě dřevostaveb. Zde se ale spíše setkáváme se zušlechtěným stavebním řezivem ve formě KVH hranolů.

Nejčastěji zastoupenou dřevinou v segmentu stavebního řeziva je smrk, ale používají se i jiné, převážně jehličnaté dřeviny. Jelikož se jedná o materiál, jehož vlastnosti se mění se změnou podmínek okolního prostředí, je třeba i pro stavební řezivo co nejpřesněji formulovat požadavky, kterých má řezivo dosáhnout. Stavební řezivo standardně dodáváme nesušené, řezané v pilařských výrobách.