Vrácení palet a materiálu

Jaká jsou pravidla pro vracení vratných obalů a palet?

 

  • Vracet obaly a palety je možné do 4 měsíců od dodání zboží zákazníkovi, na jakékoliv pobočce PRVNÍ CHODSKÉ s.r.o..

  • Při zpětvzetí obalů a palet je zákazníkovi dobropisována prodejní cena, ponížená o manipulační poplatek za amortizaci (opotřebení) palet.

  • Zpět nepřijímáme palety zničené nebo opotřebené v míře větší, než opotřebení při běžném užívání. Za takovou se považuje paleta, která má prasklé či chybějící nohy nebo špalky, paleta plesnivá nebo napadená hnilobou.

  • Míru poškození a opotřebení určuje k tomu pověřený zaměstnanec PRVNÍ CHODSKÉ s.r.o..

  • Vratná paleta typu EUR musí být dle platných předpisů řádně a čitelně označena.