Hladké skládané krytiny - bobrovky

V této sekci vám přiblížíme taškové krytiny ploché.

Pro snažší orientaci a výběr jsme vám je rozdělilli do třech kategorií. 

  • Zlaté řešení - plechové bobrovky a jiné tašky
    Robustní řešení, přídavný profil na lať roznese i enormní zatížení. Stylové barevné provedení. Výrazná úspora času – u standardního řešení (háků) nutnost rozměřit na střeše, potom tašku sundat, snést dolů, vybrušovat úhlovou bruskou a třeba i opakovaně zkoušet přesnost výbrusu na střeše.

  • Stříbrné řešení
    Standardní cenově příznivý držák.

 

  • Bronzové řešení

          Standardní cenově příznivý držák – výškově nenastavitelný, celou plochou leží na krytině.