Ocenění

V posledních letech jsme získali různá ocenění z oblasti byznysu, sociální odpovědnosti firem nebo marketingu.

Samotná ocenění ale pro nás nejsou hlavním cílem, proč se soutěží účastníme. Co nám tedy vlastně poměřování sil s jinými subjekty na trhu přináší? 

Jednak tak získáváme přehled, jak si stojíme v porovnání s ostatními, kam se trh ubírá a jestli za aktuálními trendy příliš nezaostáváme. Většinou je součástí soutěže i podrobná hodnotící zpráva od odborné komise, díky které máme zpětnou vazbu a dokážeme naše služby upravit a zlepšovat.

Účast v soutěži je pro nás většinou také impulsem pro dotažení věcí, o kterých jsme sice už nějakou dobu přemýšleli, ale ještě jsme je neuvedli do praxe. Pro naše zaměstnance je poměřování s jinými firmami výzvou a pozitivní motivací.

Pokud je naše úsilí na konci odměněno i nějakým oceněním, je to pro celý náš tým milý bonus a příjemný náznak, že svou práci děláme poctivě a snad i dobře. Poděkování za naše úspěchy patří ale i našim zákazníkům a dodavatelům. To Vy nám dáváte možnosti se stále učit a zlepšovat. Budeme dělat všechno pro to, abychom ani v budoucnu Vaší důvěru nezklamali.