Ploché střechy


O ploché střeše mluvíme tehdy, není-li sklon střešní roviny větší než 5 stupňů.  Jedná se tedy o velmi mírně sklonité konstrukce, které mají vysoké nároky na preciznost provedení i kvalitní materiály. Kvalitní krytina je důležitá, bez hydroizolace a dobře navrženého souvrství se ale neobejdete. U nás můžete pořídit téměř kompletní sortiment. Kromě krytiny nabízíme také penetrační nátěry, hydroizolační systémy, kašírované dílce, asfaltové pásy a střešní folie.

Ploché střechy nejsou jen doménou průmyslových objektů 

Naopak se těší čím dál tím větší oblíbenosti. Přispívá k tomu i skutečnost, že se nízkoenergetické a pasivní stavby často staví jako bungalovy. Čím jednodušší konstrukce, tím nižší tepelná ztráta. Zdánlivě jednoduché krychle tak svým majitelům dovedou uspořit velkou část nákladů a zároveň designově překvapit nejen svým interiérem. 

Široké spektrum staveb s plochými střechami vyžaduje individuální konstrukci souvrství. Trendem posledních let jsou zelené střechy, které pomáhají udržet vláhu a čistý vzduch ve městech. Souvrství však musí být z o to kvalitnějších materiálů, protože konstrukce střechy nepřímo zahrnuje vodu a biologický materiál (zemina, rostlinstvo…). 

Základní souvrství ploché střechy

Nosná konstrukce je zároveň opěrnou konstrukcí pro spádovou vrstvu. Ta nám určuje budoucí sklon střechy. Střechy se sklonem 2–3 stupně jsou velmi náchylné k tvorbě kaluží. Preciznost práce je proto obzvláště důležitá. Spádová vrstva může být tvořena násypem a ošetřena betonovou mazaninou, nebo může být jen z betonu. Následuje vrstva hydroizolace, expanzní vrstva, střešní folie a vrstva tepelné izolace. V případě obráceného souvrství se pořadí vrstev samozřejmě změní. Tepelnou izolaci chrání další vrstva hydroizolace a betonová mazanina. Jako krytinu je možné použít například asfaltové pásy, nebo nátěr. Výjimkou není ani štěrkový posyp krytiny. U hydroizolace je obzvláště důležité dodržení doporučených postupů. Časté poruchy střech vznikají právě díky špatně uložené nebo poškozené hydroizolaci.

Detail produktu