Kontaktní fasády


Kontaktní zateplovací systém (KZS) fasád

Je provedení zateplení fasády způsobem, který je dnes nejrozšířenější v oblasti zateplení budov a revitalizace panelových domů. Jedná se o lepení izolantu na obvodové zdivo příslušným lepidlem na daný izolant (fasádní polystyren, kamenná vata), založené do zakládacích lišt. Dle doporučeného kladečského plánu se dodatečně kotví talířovými hmoždinkami a provádí se další důležité kroky v přípravě (začištění okenních výplní, orohování, diagonální armování namáhaných oblastí). Následuje přetažení izolantu stěrkovou hmotou, která je zpravidla stejná jako lepící směs a do této „stěrky“ se vpraví armovací tkanina (perlinka). Po dodržení technologické pauzy se podklad napenetruje příslušnou penetrací. Opět po zaschnutí penetrace se na připravený podklad nanáší finální omítka dle požadavku.

Kontaktní zateplovací systém (KZS)

se nechá aplikovat na jakékoliv obvodové zdivo. Cihly pálené, plynosilikáty, dřevostavby i betonové prefabrikáty. Vždy je potřeba dbát na dodržení správného technologického postupu a určených materiálů pro daný podklad.

PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. spolupracuje s předními dodavateli kompletních systémů, ale i s dodavateli, kteří jsou nedílnou součástí v dodávkách kontaktních zateplovacích systémů (KZS). Naším zájmem je dodat funkční systém, který Váš objekt vyžaduje a který bude splňovat energetické hodnoty, jež má objekt vykazovat.

Jsme připraveni zpracovat energetický úsudek, cenovou nabídku, technickou podporu, vizualizace, prohlídku thermo kamerou a tahové zkoušky na kotevní techniku.