Střešní krytiny

Kategorie
Výrobci
Barvy
Sklon

Střešní krytiny v naší nabídce - tradiční skládané krytiny (různé druhy betonových a pálených střešních tašek a břidlice), které jsou označovány jako střešní krytiny "těžké", nebo naopak vláknocementové krytiny, plechové krytiny, asfaltové šindele a další střešní krytiny lehké.

Zobrazit více...

Vlastnosti střešních krytin a správný výběr vhodné střešní krytiny

Velmi často zajímá stavebníky váha střešní tašky. Tradiční skládáné krytiny (různé druhy betonových a pálených střešních tašek a břidlice) jsou označovány jako krytiny "těžké", naopak vláknocementové krytiny, plechové krytiny, asfaltové šindele a další jsou krytiny lehké. Toto často bývá rozhodující při rekonstrukcích, kdy je potřeba vyhodnotit únosnost stávajícího krovu. Na druhou stranu význam nepřeceňujte - například při návrhu nového krovu je při výpočtu důležitější než samotná hmotnost střešních tašek výpočtové zatížení sněhem a větrem.

Dalším pohledem bude členění na krytiny pro ploché střechy a krytiny pro šikmé střechy. Žádná střecha ve skutečnosti nemůže být úplně plochá a kvůli odtékání vody musí mít alespoň minimální spád. Definice ploché střechy říká, že jde o střechy se sklonem maximálně 5 stupňů.

U šikmých střech vždy daný výrobce krytiny definuje tzv.bezpečný sklon, od kterého krytina může být použita. Při sklonu menším než bezpečeném buď daná krytina nemůže být použita vůbec nebo musí být provedena dodatečná hydroizolační opatření. Toto je vždy potřeba zhodnotit pro konkrétní produkt a stavbu.

Další pohled nám říká, z jak velkých prvků je střecha tvořena. Rozlišujeme krytiny skládané (například ze střešních tašek, různých šablon nebo jiných maloformátových prvků, ale i z prvků větších formátů - například několikametrových) a povlakové (typicky asfaltové pasy, PVC a jiné folie atp.)


Produkty

Černá
Červená
Hnědá
Modrá
Bílá
Černá
Červená
Cihlová
Hnědá
Černá
Červená
Šedá
Černá
Černá
Červená
Grafitová
Hnědá
Šedá
Černá
Grafitová
Černá
Červená
Grafitová
Černá
Červená
Grafitová
Hnědá
Šedá
Černá
Červená
Grafitová
Hnědá
Šedá
Černá
Červená
Cihlová
Hnědá
Šedá

Detail produktu