Zelené střechy

PROČ ZELENÉ STŘECHY?


Zelené střechy přesahují hranice současné architektury a přináší novou přidanou hodnotu při plánování měst a budov.
Jsou navrhované nejen za účelem navrácení prvku přírody do městského prostředí, ale také pro zlepšení vlastností budovy a jejího bezprostředního okolí, kdy omezují efekt tepelného ostrova a napomáhají hospodaření s dešťovou vodou.

Zvyšující se rozvoj městského prostředí vytváří tlak na úbytek zelených ploch s možným negativním dopadem na biologickou rozmanitost a podporu ekosystémů. Tento trend je však stále možné zastavit. Je očividné, že prosperující zelená střecha je pro včely, motýly, osičky a další drobný hmyz přitažlivější lokalitou než její šedá asfaltová verze.