Životní prostředí

 

Životní prostředí

Naší společnosti není lhostejné ani okolí, ve kterém působí. Na ochraně životního prostředí se podílíme především těmito činnostmi: 

  • tříděním odpadů, které vznikají při provozu na našich skladech,
  • při poradách a jednáních nepoužíváme balenou vodu, nýbrž vodu kohoutkovou, kterou rozléváme a nabízíme ve džbáncích,
  • náš vozový park se v současné době pyšní 36 vozy na CNG pohon,
  • na našich skladech v Českých Budějovicích, Plané a Vysokých Popovicích jsme vybudovali plničky pro CNG vozy,
  • na našem dřevozpracujícím středisku, kde je hlavním výrobním programem výroba vazníkových krovů, atypických palet atd. (více na tesario.cz) vzniká dřevní odpad (odřezky z výroby, staré palety a bednění), který by byl ve výrobě dále nevyužit. Tento odpad používáme při vytápění hal v teplovzdušných kamnech a zároveň jej prodáváme jako palivo.