PRVNÍ CHODSKÁ ZÍSKALA OSVĚDČENÍ RODINNÉHO PODNIKU!

S radostí Vám oznamujeme, že společnost PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. získala osvědčení potvrzující splnění požadavků Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019. Zároveň tím splnila potřebné podmínky pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz