Veselé Vánoce Vám přeje PRVNÍ CHODSKÁ

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci a do nového roku přejeme pevné zdraví a mnoho osobních či pracovních úspěchů.
Těšíme se na Vás i v následujícím roce 2018.