Český Goodwill 2018

12.11.2018 - 11:52

Český Goodwill (ČG) je prestižní ocenění pro firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Cílem je upozornit širokou veřejnost na to, že podnikatelé jsou nositeli důležitých etických hodnot a morálních kvalit, které se ze společnosti stále více vytrácejí a je potřeba si je připomínat.

Ocenění ČG je primárně založeno na nominacích veřejnosti, přičemž už samotná nominace je tím největším oceněním.

Vladimír Zábranský se stal Mecenášem ČG pro rok 2018.

Cenu za pana Zábranského přebrala marketingová ředitelka Soňa Císařová.

Celý článek si můžete přečíst zde.