Vzdělávání zaměstnanců


Projekt „Vzdělávání zaměstnanců PRVNÍ CHODSKÉ s.r.o.“ spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Do června 2019 bude v naší společnosti probíhat projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele. Cílem projektu je: zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.