Jaké vlastnosti je důležité sledovat u tepelných izolací?

Otázka:

Jaké vlastnosti je důležité sledovat u tepelných izolací?

Odpověď:

Tepelný odpor - čím vyšší, tím lepší. U materiálů se často uvádí spíše "obrácený" ukazatel a to součinitel tepelné vodivosti λ (lambda). Ten uvádí, kolik tepla (chladu) může daným materiálem prostoupit a tedy zde naopak platí, že čím lepší lambda, tím lepší tepelná izolace. V projektu a tepelném auditu budovy je většinou specifikován minimální tepelný odpor, který musí konstrukce splnit. Určitě doporučujeme raději odpor vrstvu ještě zvětšit nebo zvolit materiál s lepší (nižší) lambdou, abyste si vytvořili rezervu do budoucna. Dnes jsou požadavky na minimální tepelný odpor například obvodových stěn nebo střech několikanásobně vyšší než před 20 lety a kdo ví, jaké budou nároky a cena energií za dalších 20 let.

Zvuková neprůzvučnost - čím více tepelná izolace tlumí hluk, tím lépe. Je žádoucí maximálně utlumit hluk z okolí domu, jiných místností podkroví nebo třeba hluk od deště dopadajícího na střechu (to je zvláště důležité u plechových krytin).