Jaký by měl být minimální sklon ploché střechy

Otázka:

Jaký by měl být minimální sklon ploché střechy

Sklon střechy nelze určit jen tak od boku. Při návrhu střechy záleží na několika faktorech, z nichž první je čistě praktický a ty zbylé spíše konstrukční. Sklon střešní roviny totiž předně závisí na architektonickém návrhu a tedy předpokládaném využití posledního patra nebo podkroví. Plochá střecha zpravidla následuje hned po poslední stropní konstrukci a půdní prostory jsou tak de facto nepoužitelné. V úvahu však musíme brát také zateplení konstrukce, které je však dnes již součástí většiny návrhů konstrukcí střech jako takových. Plochou střechu lze zateplit snadno a efektivně , a tak není divu, že ji vídáme u nízkoenergetických a pasivních staveb. Poslední neznámou je střešní krytina. Tu ale častěji volíme podle navrženého sklonu, ne naopak. Jaký by tedy měl být minimální sklon ploché střechy?

Méně, jak 3 stupně sklonu střechy jsou riziko

Sklon plochých střech navrhujeme tak, aby se na ploše netvořily kaluže. Ty mají tendenci se utvářet právě u sklonů do 3 stupňů. Novostavbám raději dopřejte pořádný spád, aby voda kvapně odtékala do okapového systému. Sklon hydroizolační vrstvy by měl zajistit odtok vody i při mírném průhybu. Nikdy by neměl být menší než 1 stupeň. Co se římsy a atiky týče, tady platí pravidlo 5 stupňů. Ploché střechy musí být dobře vyspádované a voda musí mít zajištěn dostatečně objemný odtok, aby se na střeše nehromadila a neměla čas hledat si škvíry v konstrukci. Při návrhu sklonu střechy se tak bere v úvahu vzdálenost nejvyššího místa k odtoku. 

Abychom ale odpověděli na položenou otázku jednoznačně, ploché střechy jsou střechy, které mají sklon od 1 do 5 stupňů.