Je lepší pálená nebo betonová krytina?

Otázka:

Je lepší pálená nebo betonová krytina?

Odpověď:

Mechanické vlastnosti a životnost

Z tohoto pohledu není mezi pálenou střešní taškou a betonovou taškou zásadní rozdíl. Poskytované záruky na pevnost a mrazuvzdornost jsou například u pálených tašek Tondach 33 a u betonových Bramac 30 let. Takto dlouhá záruka se většinou ani u jednoho typu nevztahuje na barevnost tašek a na jejich povrchovou úpravu. Váha pálených i betonových tašek na m2 plochy je zhruba stejná a pohybuje se okolo 40kg. Výjimkou jsou tašky typu bobrovka, u kterých se vlivem nutnosti velkého překrytí váha pohybuje až okolo 70-80kg na m2.

Výroba a povrchové úpravy tašek

Výroba betonové krytiny je rychlejší a méně energeticky náročná. Betonová směs jede ve zválcovaném pásu, ze kterého jsou odkrajovány a na speciálních podložkách lisovány jednotlivé tašky. Ty jsou následně opatřeny příslušným počtem barevných nástřiků několika druhů – podle konkrétního typu tašky (například styrol-akrylátové nebo akrylátové laky). Tašky pak pokračují do sušárny, kde se zbaví vlhkosti. Po zabalení na palety betonová krytina ještě nějakou dobu musí před transportem zůstat v továrně, protože beton v běžných podmínkách dosáhne 100% své pevnosti až po 28 dnech.

Pálená krytina se vyrábí z homogenní směsi cihlářské hlíny a jílu. Ta je slisována do pásu, z kterého jsou odkrajovány obdélníky přibližného tvaru tašky. Z těchto obdélníků jsou pak na formách raženy tašky. Při výrobě režných tašek jdou pak vyražené tašky rovnou do cihlářské pece. U tašek engobovaných nebo glazovaných se na ně před vypálením ještě nanáší postřikem příslušná povrchová úprava. Více se o engobách a glazurách dozvíte zde.

Obecně platí, že barva pálených tašek zůstává po celou dobu jejich životnosti velmi konstantní, betonové krytiny stárnutím sytost barvy postupně ztrácí.

Jak se krytina pokládá a jaké počasí vydrží?

Většina typů pálených tašek má zámky (drážky, kterými do sebe tašky zapadají) ze všech čtyř stran- tašky tak do sebe po celém obvodu zapadají. Oproti tomu betonové tašky mají zámky jenom z boků. U pálených tašek jsou také zámky vyšší a přesnější. To je výhodou, pokud zvažujete odolnost proti zafoukávání sněhu a deště nebo proti vzlínání vody. Zahnanou vodu, sníh nebo nečistoty musí odvést pojistná hydroizolační folie, která se dnes instaluje pod skládané krytiny vždy má instalovat. U betonové krytiny bude tato pojistná vrstva o něco více namáhána.

Naopak se však pálené krytiny hůře pokládají, protože přesné zámky neposkytnou takovou vůli jako mělčí a méně přesné zámky tašek betonových. Tašky bez příčných vodních zámků (tedy s drážkami jenom z boků) jsou nenáročné na přesnost rozlaťování – lecjakou nepřesnost krovu a latí jimi dokážete vykrýt. Vyšší pracnost pokládky pálených tašek se Tondachu podařilo alespoň částečně odstranit u moderních „posuvných“ modelů, kdy je konstrukčně umožněna vůle až několik centimetrů pro posun v příčném zámku.

Celkově ale platí: betonová taška se lépe pokládá a pálená taška zase lépe odolává zafoukávání.

Na jaké střechy se hodí pálená a na jaké betonová krytina?

Někde Vás ve výběru typu a barvy krytiny může omezovat územní plán obce nebo památkáři (pro památky se hodí pálená taška Bobrovka). Obecně se dá říci, že na většinu střech, kam můžete betonové tašky, lze použít i pálené a naopak. Při výběru ale sledujte to, zda má Vaše střecha všude větší sklon než je bezpečný minimální sklon uvedený u konkrétního typu tašky. V opačném případě musíte zvolit jiný model nebo přistoupit ke kvalitnějšímu provedení pojistné hydroizolační vrstvy. Pálené tašky mají bezpečný sklon od 22 stupňů výše (u některých modelů ale více). Betonové tašky mívají bezpečný sklon od 22 stupňů, kdy je však potřeba dodržet větší délkové překrytí tašek a na pokrytí m2 jich tak spotřebujete více než při sklonech vyšších. Specialitou je taška Bramac Max 7˚, kterou lze s doplňkovými opatřeními pokládat už od 7 stupňů sklonu střechy.

Pakliže je Vaše střecha namáhána například spadem nečistot z okolních stromů, určitě se vyhněte hrubějším povrchovým úpravám. Čím hladší a méně porézní povrchová úprava, tím menší je pravděpodobnost uchycení nečistot a mechu na střeše. Ideální je z tohoto hlediska glazura.

Jaká krytina je cenově příznivější?

Celkem jednoznačně lze říci, že levnější je střešní krytina betonová. Pokud si vyberete pálenou tašku v režné úpravě, nemusí být cenový odstup od ceny za m2 betonové tašky velký, ovšem s množstvím keramických doplňků (krajové, větrací a jiné doplňkové tašky) se rozdíl v cenách bude poměrně rychle zvětšovat.

Kterou si tašku si tedy vybrat – pálenou nebo betonovou?

Nechceme toto rozhodnutí udělat za Vás. Finální výběr by měl každý investor udělat sám podle svého vkusu, životních postojů a možností. Věříme, že jsem vám k tomuto tímto článkem pojednávajícím o přednostech i nevýhodách obou těchto typů trochu pomohli.