Proč jsou sněhové zachytávače důležité?

Otázka:

Proč jsou sněhové zachytávače důležité?

U střechy v zimě nejde jen o to, jak chrání obyvatele domu. Je současně nutné zajistit, aby neohrožovala své okolí. Každoročně totiž dochází k úrazům i škodám na majetku, jež mají na svědomí padající sníh ze střech či rampouchy.

Různé zachytávače pro různé střechy

Pro předcházení neblahým situacím se na okapní hranu střechy instalují sněhové zachytávače. Například to mohou být zachytávače trubkové nebo též tyčové, což jsou dvě nebo tři trubky nad sebou. Vytvoří až třicet centimetrů vysokou překážku, která zabrání, aby těžký a mokrý sníh sjel ze střechy nekontrolovaně dolů.

Dalším typem jsou sněhové zábrany deskové, tvořené kovovým roštem nebo perforovanou deskou. Na hory se zase více hodí atypické sněhové zábrany, například speciální háky s vloženou dřevěnou kulatinou.

Jinak fungují rozrážeče sněhu nebo speciální tašky s výstupky. Neslouží k zadržení sněhu na střeše, ale jejich úkolem je sjíždějící masu sněhu roztrhat na menší kusy, které už nepředstavují nebezpečí při odpadávání ze střechy.

Aby nebyly jen na parádu

Při volbě sněhových zachytávačů záleží na tzv. sněhovém pásmu, ve kterém se stavba nachází. Je také nutno zohlednit délku střechy od okapu k hřebeni a její sklon. Platí, že čím delší je střecha, tím více sněhu bude na sněhovou zábranu působit. A čím větší je sklon střechy, tím větší kinetický nápor sníh na sněhovou zábranu vyvine. Vyšší sněhové oblasti proto vyžadují instalovat zábrany dokonce v několika řadách, aby se nápor rozložil.

Značná váha sněhu a velká síla, kterou při sjíždění ze skloněné plochy vyvine, jsou důvodem, proč musejí být sněhové zábrany fortelné a řádně kotvené. Jde-li o dodatečnou instalaci na starší rodinný domek, pak by měl být přizván i statik, který posoudí, zda krov zvýšené zatížení od sněhu snese.

Dobrá zpráva je, že sněhové zachytávače stačí instalovat pouze v místech, kde může sjíždějící sníh někoho nebo něco ohrozit. Nezapomeňte ale, že se to netýká jen komunikací a lidí! Masa sněhu spadlá na níže položenou střechu (např. garáže) ji může značně zdevastovat.