Spolehlivý držák fotovoltaiky je důležitý pro majitele i pro pojišťovnu

Otázka:

Spolehlivý držák fotovoltaiky je důležitý pro majitele i pro pojišťovnu

Spolehlivý držák fotovoltaiky je důležitý pro majitele i pro pojišťovnu

Už téměř dva roky trvající energetická bouře se promítla do rychlého nástupu alternativních zdrojů energie. Raketového restartu se dočkalo i budování fotovoltaických elektráren na střechách. Ve vzniklé hysterii se ale dost často zapomíná na samotnou střechu. Aby dál spolehlivě plnila ochrannou funkci celého objektu, má jisté nároky, které dodatečné instalace v žádném případě nesmějí ignorovat.

Požadavek na respektování nároků střechy je zásadní nejen z uživatelského hlediska, ale taky z pohledu pojišťovny. Kvůli panelům na střeše vzrůstá u celé nemovitosti riziko vzniku pojistné události, a proto jsou při uzavíraní nových pojistek velmi opatrné. U nestandardního technického řešení je dokonce značné nebezpečí, že pojišťovny odmítnou budovu pojistit. A nestandardním technickým řešením přitom není myšlena pouze konstrukce samotné fotovoltaiky, ale taky její vliv na střechu budovy.

Z tohoto pohledu by se oblíbené plechové střešní krytiny mohly jevit jako příliš subtilní, a tedy problematické. To je však omyl, protože pro ně existují ověřené a certifikované způsoby instalace fotovoltaiky.

Rizika při nerespektování nároků plechové krytiny

Zajistit si energetickou nezávislost chtějí investoři hlavně rychle, takže kvůli tomu přistupují na oblíbené řešení realizačních firem, a to kotvení do podkladní konstrukce. Jenže v takovém případě rozmístění kotevních bodů respektuje jen rozteče krokví, ale ne profil plechové krytiny. Kotvení tak vychází taky do míst, která prakticky nejsou kvůli svému tvaru trvale utěsnitelná (např. do boku vlny, na hranu profilu apod.).

Ještě horší situace nastává při instalaci fotovoltaiky kolem střešních oken. Při kotvení do krokve rámující střešní okno dochází nejen k perforaci krytiny, ale i k proděravění lemování střešního okna. Zatěsnit pak lze jen prostup krytinou, spodní plech lemování okna zůstane trvale netěsný.

Vyhnout se všem zmiňovaným potížím, ztrátě estetických, v horším případě také funkčních vlastností plechové krytiny, je snadné. Stačí se spolehnout na certifikovaný držák. Tento drobný konstrukční prvek respektuje nároky plechové krytiny a současně bezpečně jistí drahou fotovoltaiku po celou dobu její životnosti.

Oblíbená značka SATJAM má také k dispozici řešení pro 100% funkční upevnění solárních technologií na všechny typy svých krytin. Souhrnně se tyto držáky označují jako SATJAM Solar a jejich kvalitu prokazují nejen průmyslové vzory, ale i udělené ocenění v soutěži Zlatá taška 2023.

        

Síla řešení spočívá v jednoduchosti

Držáky SATJAM Solar slouží k uchycení nosných rámů fotovoltaických a teplovodních solárních panelů na krytiny SATJAM. V nabídce jsou dva typy držáků, a to buď na profilované nebo na hladké krytiny. Oba jsou elegantní, plně funkční a jejich instalace je velmi snadná. Nyní držáky můžete pořídit až o 23% levněji.

Držák DSS.CWL je určený pro profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad, Taurus, Reno, York a trapézové plechy. Obecně je ale schopen bezpečně připevnit fotovoltaickou instalaci i na obdobnou plechovou střešní krytinu ostatních výrobců, a to z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm nebo z hliníkového plechu tloušťky min. 0,6 mm.

Držák se kotví přímo do horní vlny plechové krytiny, a to pomocí unikátních systémových šroubů, doplněných o speciální těsnění. Tímto způsobem je zajištěno bezpečné upevnění fotovoltaiky, bez nežádoucích projevů dilatace plechové krytiny. Přirozené roztažnosti plechu nic nebrání. Nehrozí tak, jako při kotvení v jiné pozici, riziko zvětšování otvorů pro kotevní prvky vlivem dilatačních pohybů.

Pro řádné fungování kotvení v takovéto expozici však bylo nutno systémové šrouby a držák exaktně navrhnout a vyrobit ze speciálních materiálů. Triviálně vyhlížející systém je proto chráněn třemi průmyslovými vzory. Jedinečný je zejména speciální systémový šroub 6,3 x 19 mm, díky němuž dostačuje kotvení pouze do horní vlny krytiny. Proto, aby vše správně fungovalo, nesmí se systémové kotvící šrouby v žádném případě zaměnit za jiný spojovací materiál!

Druhým typem je držák DSS-R.CWL, určený primárně pro krytinu SATJAM Rapid. Obecně jej lze použít pro všechny plechové krytiny typu Klik s imitací falce (dvojité stojaté drážky), které jsou vyrobené z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm nebo z hliníkového plechu tloušťky min. 0,6 mm. Je použitelný i pro tradiční falcované krytiny, a to z ocelového plechu tloušťky min. 0,5 mm nebo hliníkového plechu tloušťky min. 0,7 mm.

Držák se montuje přímo na zámek, čili dvojitou stojatou drážku krytiny, kde je upevněn sevřením drážky. Při této operaci jsou dotažením šroubů stisknuty patky/čelisti držáku a k žádné perforaci plechové krytiny nedochází.

Držáky SATJAM Solar lze použít na nové i staré střechy všech sklonů, a to bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav.

Univerzální a spolehlivé řešení

Držáky ze systému SATJAM Solar nejsou laciným řešením, protože pro garanci jednoduché instalace a především následné spolehlivosti držáků bylo nutno použít komponenty špičkové kvality. Pojí se s nimi ale jistota, že drahá fotovoltaika přestojí na střeše bez úhony veškerá klimatická namáhání po celou dobu své životnosti. Současně je ochráněna i střecha a zajištěno její další bezchybné fungování.

Geniálně jednoduché a přitom spolehlivé řešení instalace fotovoltaických panelů na střechy s plechovými krytinami má ještě jeden benefit. Je snadno k mání a ihned k odběru. Skladem jej mají na všech 20 pobočkách společnosti PRVNÍ CHODSKÁ, specialisty na střechy, rozesetých po celém území České republiky.