Zelená nebo vegetační střecha?

Otázka:

Zelená nebo vegetační střecha?

Rozhodujete-li se mezi zelenou a vegetační střechou, tak si děláte zbytečné starosti. Obojí je totéž. Technicky správnější je označení vegetační střecha - střecha, jejíž nejvrchnější část (nad střešní krytinou) je záměrně vytvořena ze zemního substrátu s vegetací. Slovíčko záměrně je velmi důležité a odlišuje vybudované vegetační střechy od zanedbaných střech s náletovou zelení. Označení „zelená střecha“ se často nepřesně používá jako doslovný překlad z anglického „greenroof“ nebo německého „Gründach“. Jenže pojmy „green“ a „grün“ zde nejsou označením pro zelenou barvu, nýbrž pro „zeleň“ ve smyslu vegetace.

Ať už svou střechu budete označovat jako „vegetační“ nebo „zelená“, v každém případě vám za rozhodnutí pro toto řešení náleží palec nahoru. Proč?

1. Zelenou střechou dodáte svému domu punc originality

...a nejen to! Působivý výraz je proměnlivý během roku, s tím jak rostliny během vegetačního období proměňují své barvy. Také rok od roku bude střecha jiná a díky rozrůstajícím se rostlinám i krásnější. Na rozdíl od běžných krytin, které stářím pomalu ztrácejí svůj lesk, zelená střecha pokládkou teprve startuje a dál narůstá do krásy.

2. Zelenou střechou zvýšíte životnost krytiny

Je známou pravdou, že všechny střešní krytiny degradují vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů. Jsou-li chráněny přídavnou vegetační vrstvou, jejich životnost se tím výrazně prodlužuje.

3. Zelená střecha zajistí obyvatelům domu pohodu

Zelená střecha jako „živý“ organismus vytváří ve svém okolí optimální mikroklima. Například ve svém okolí snižuje teplotu o několik stupňů. To vše přispívá k příjemnému pocitu obyvatel domu.

4. Izolace v podobě zelené střechy šetří peníze

Nezanedbatelná je izolační funkce zelené střechy. V létě zadržuje horko a brání přehřívání podkroví, v zimě zase chrání před chladem. Dokladem jsou teploty na povrchu střechy, které se u běžné krytiny během roku pohybují v rozmezí od -20 °C do +80 °C, u vegetačního povrchu je to jen -5 °C až +25 °C.

5. Zelená střecha zadržuje vodu v krajině

Běžná krajina mizí úměrně s tím, jak se rozšiřují města a betonové plochy. Zelené střechy jsou nápravou tohoto stavu. Zadržují vodu, která by jinak rychle a neúčelně odtekla do kanalizace.

6. Zelená střecha je příspěvkem k ekologii

Rostliny na zelené střeše filtrují částečky nečistot a prachu ze vzduchu, které se zachytávají na jejich povrchu a následně jsou smývány deštěm. Zelené střechy se podílejí na zlepšování životního prostředí i svou produkcí kyslíku a vázáním oxidu uhličitého. Přínosem jsou nejen pro člověka, ale i pro ostatní drobné živočichy, kteří by jinak ve městech neměli podmínky k životu.

Ze všech uvedených důvodů jsou zelené střechy žádoucím prvkem ekologizace lidských sídel. Volbou zelené střechy prospějete nejen sami sobě, ale současně výrazně pomůžete celé planetě. Tuto skutečnost si uvědomují lidé na celém světě, a proto už mnohé světové metropole mají budování zelených střech stanoveno jako podmínku ve svých stavebních předpisech.